Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych jest Pasibus spółka z o.o. ul. Parafialna 32/34 52-233 Wrocław  Nip 899-28-03-857

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Możemy pozyskiwać Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze restauracje, korzystasz z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych („usługi online”) oraz w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt.

Możemy gromadzić o Tobie dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz e-mail, numer telefonu, dane, które zamieściłeś w swoim CV aplikując do naszej Spółki ,wiek (rok, miesiąc urodzenia) oraz inne informacje kontaktowe.

Twoje dane zostaną przez nas wykorzystane :

∙ w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania (poprzez formularz kontaktowy). Aby to osiągnąć prosimy Cię o podanie różnych kategorii danych. Staraliśmy się, aby zakres zebranych danych był adekwatny, a przede wszystkim minimalny w stosunku do celu, jaki chcemy osiągnąć.

∙ w celu przeprowadzanie procesu rekrutacyjnego.

∙ w celu realizacji umowy jeżeli jesteś Naszym podwykonawcą.

Możemy również uzyskać informację o Tobie w sposób zautomatyzowany np. gdy kontaktujesz  się z nami przez media społecznościowe.

Pozyskane w ten sposób dane mogą  być po uzyskaniu Twojej zgody wykorzystane do :

  • przesyłania informacji marketingowych
  • informowania o nowych produktach
  • ulepszania naszych produktów

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych innym podmiotom. Możemy udostępnić informacje o Tobie firmom działającym pod szyldem Pasibus, do których należą podmioty powiązane oraz franczyzobiorcy. Możemy również je udostępnić podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy. Dokładamy starań, aby Twoje dane osobowe posiadały wysoki poziom ochrony.

W każdej chwili masz prawo żądania dostępu, poprawiania, przenoszenia, ograniczania, usuwania i wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania zgromadzonych przez nas danych osobowych.

Aby z tego skorzystać powinieneś skontaktować się z Administratorem Twoich danych pod adresem Pasibus spółka z o.o.  ul. Parafialna 32/34 52-233 Wrocław.  Odpowiedzi udzielimy w terminie 4 tygodni od chwili otrzymania Twojego zgłoszenia.

Jeśli masz zastrzeżenia do tego, w jaki sposób posługujemy się Twoimi danymi, przysługuje Ci prawo do skargi. Urzędem właściwym do jej złożenia jest: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.